Deklaracja dostępności - Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Deklaracja dostępności

  • Deklaracja dostępności

    Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Niwa w Kołobrzegu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.niwa.info.pl

    Rozwiń artykuł Deklaracja dostępności