Kontakt - Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Kontakt

Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

NIWA

ul. C. K. Norwida 3

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-10-43-248

 

Dyrektor

dr n. med. Elżbieta Wabiszewska

Sekretariat

tel. 94 35 520 10

fax. 94 35 520 11

e-mail: crrkolobrzeg@krus.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Władysław Dorobek

tel. 94 35 520 15

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Andrzej Furgała

tel. 94 35 520 83

 

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Skowrońska

tel. 94 35 520 13

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Monika Borowicz

tel. 94 35 520 03

 

Kierownik Działu Żywienia

Małgorzata Roszak-Brzykcy

tel. 94 35 520 50

 

Kierownik Działu Medycznego

mgr  Agata Bacher

tel. 94 35 520 20

 

Z-ca Kierownika Działu Medycznego

mgr Janusz Czerepiński

tel. 94 35 520 32

 

Kierownik Działu Gospodarczego

mgr Marzena Pilipów

tel. 94 35 520 45

 

Kierownik Działu Organizacyjnego

mgr inż. Anna Krupitowicz

tel. 94 35 520 05

 

p.o. Kierownika Działu Eksploatacyjnego

Bogusław Skrzypczak

tel. 94 35 520 18

 

Formularz kontaktowy